Akostné normy

11 523 / 11 523/1.0570/St52-3

zaručená zvariteľnosť, na mostové a iné zvárané konštrukcie, ohýbané profily, súčiastky strojov, tepelných zariadení, tlakových nádob

11 600 / 11 600/1.0060/St60-2

zvariteľnosť obtiažna. Na strojové súčasti vystavené veľkému tlaku výkovky hriadeľov, ozubené kolesá čapy, kliny, vretená lisov a pod.

12 050 / 12 050/1.0503/CK45

k zušľachťovaniu, k povrchovému kaleniu pre veľké výkovky. Zvariteľnosť obtiažna. Na väčšie ozubené kolesá, čapy, šróby, kľukové hriadele čerpadiel, lisy parných strojov, stabilných motorov, vŕtacie tyče, frézovacie tŕne a pod.

12 060 / 12 060/1.0535/C55

k zušľachťovaniu, na menej namáhané hriadele cestných vozidiel, čapy, šróby, piestnice, menej namáhané pružiny hospodárskych strojov, na súčasti strojov, ktoré majú vzdorovať opotrebeniu /ozubené vence,vretená vŕtačiek/a pod.

14 220 / 14 220/1.7131/16MnCr5

k cementovaniu a kyanovaniu, dobrá zvariteľnosť, obrobiteľnosť i tvariteľnosť za tepla, na strojové súčasti s veľmi tvrdou cementačnou vrstvou a s veľkou pevnosťou v jadre

15 142 / 15 142/1.7225/42CrMo4

k zušľachťovaniu, k povrchovému kaleniu, dobrá tvariteľnosť za tepla, žíhaná je dobre obrobiteľná, vhodná na povrchové kalenie, tvrdosť povrchovo kalenej vrstvy závisí od spôsobu kalenia, rozmeru a tvaru a je asi 54 až 60 HRC, využíva sa pre veľmi namáhané súčasti strojov a cestných vozidiel DODÁVANÁ AJ V ZUŠĽACHTENOM STAVE

14 140 / 14 140/1.7034/37Cr4

k zušľachťovaniu, zvariteľnosť obtiažna. Dobrá tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť v žíhanom stave. Na stredne namáhané súčasti leteckých motorov, súčasti motorových vozidiel a motorov

14 260 / 14 260/1.7102/54SiCr6

k zušľachťovaniu, zvariteľnosť obtiažna. Dobrá tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť v žíhanom stave. Na stredne namáhané súčasti leteckých motorov, súčasti motorových vozidiel a motorov

14 340 / 14 340/1.8504/34CrAl6

k nitridovaniu, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť dobrá, na súčasti lietadlových a automobilových motorov, u ktorých sa žiada najväčšia povrchová tvrdosť

15 241

k zušľachťovaniu, k povrchovému kaleniu, na súčasti strojov, motorových vozidiel, u ktorých sa vyžaduje veľká pevnosť a dostatočná ťažnosť, napr.ozubené kolesá, hriadele kolies a pod., dobrá tvariteľnosť za tepla, v žíhanom stave dobre obrobiteľná

15 230

k zušľachťovaniu, k povrchovému kaleniu, zvariteľnosť dobrá, tvariteľnosť za tepla dobrá, v žíhanom stave dobre obrobiteľná, na veľmi namáhané strojové súčasti s vysokou pevnosťou a pre veľké výkovky

15 260 / 15 260/1.8159/50CrV4

k zušľachťovaniu, zvariteľnosť obtiažna, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť v žíhanom stave dobrá, na veľmi namáhané súčasti strojov a motorových vozidiel, čapy, hriadele a vretená

15 340 / 15 340/34CrAlNi7

k nitridovaniu, tvariteľnosť za tepla a obrobiteľnosť dobrá, na nitridované súčasti, u ktorých je požadovaná vysoká tvrdosť

18CrNiMo7-6 / 18CrNiMo7-6/16 326

k cementovaniu, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť dobrá, na veľmi namáhané strojové súčasti s cementovaným povrchom s vyššou pevnosťou a húževnatosťou v jadre , napr.ozubené kolesá prevodoviek, drážkové hriadele, kardanové kríže, kolesá diferenciálov a pod.

16 341

k zušľachťovaniu, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť v žíhanom stave dobrá, na súčasti strojov, u ktorých je požadovaná vysoká pevnosť

16 343 / 16 343/1.6582/34CrNiMo6

pre vyššie teploty, k zušľachteniu, zvariteľnosť obtiažna, zušľachtená na vyššiu pevnosť, pre veľmi náročné konštrukčné diely , na kompresorové a turbínové kolesá, kĺbové hriadele, časti trakčných motorov a pod. DODÁVANÉ AJ V ZUŠĽACHTENOM STAVE

19 312 / 19 312/1.2842/90MnCrV8

na nástroje pre strihanie a tvarovanie za studena, formy, meradlá a ručné nástroje, obzvlášť dobrá stálosť rozmerov pri tepelnom spracovaní, dobrá odolnosť proti opotrebeniu a lepšie rezné vlastnosti ako pri uhlíkových a nízkolegovaných oceliach, tvárnosť aj obrobiteľnosť dobrá, nástroje všetkých druhov za studena, od ktorých sa požaduje najvyššia rozmerová stálosť, napr.tvarovo zložité rezné dosky, učné závitorezné nástroje, závitníky, na meradlá všetkých druhov, šablony

19 421 / 19 421/1.2210/115CrV3

na rezné a ručné nástroje pre strihanie a tvarovanie za studena, dobrá húževnatosť, o btiažna tvárnosť za tepla a dobrá obrobiteľnosť, na vrtáky, výstružníky, závitníky, ťažné trne, zubné vrtáky DODÁVANÉ AJ BRÚSENÉ H9

19 436 / 19 436/1.2080/X210Cr12

na nástroje na strihanie za studena tvarovanie a drtenie, na rezné nástroje a formy, vysoká odolnosť proti opotrebeniu dobrá rezivosť, veľmi vysoká pevnosť v tlaku, značne nízka húževnatosť, dobrá stálosť rozmerov pri tepelnom spracovaní, obtiažna obrusiteľnosť a tvárnosť za tepla, na vysoko namáhané a tvarovo zložité nástroje, na nože pre tabulové nožnice na plech, nástroje pre razenie, pretlačovanie a tlačenie, válcovanie závitov, na rezné nástroje, tvarovo zložité frézy, malé formy s veľkou životnosťou pre tvarovanie plastou skla, nástroje pre drtenie a mletie

19 552 / 19 552/X38CrMoV5.1

na nástroje na strihanie za studena tvarovanie a drtenie, na rezné nástroje a formy, vysoká odolnosť proti opotrebeniu dobrá rezivosť, veľmi vysoká pevnosť v tlaku, značne nízka húževnatosť, dobrá stálosť rozmerov pri tepelnom spracovaní, obtiažna obrusiteľnosť a tvárnosť za tepla, na vysoko namáhané a tvarovo zložité nástroje, na nože pre tabulové nožnice na plech, nástroje pre razenie, pretlačovanie a tlačenie, válcovanie závitov, na rezné nástroje, tvarovo zložité frézy, malé formy s veľkou životnosťou pre tvarovanie plastou skla, nástroje pre drtenie a mletie

19 452 / 19 436/1.2080/X210Cr12

na nástroje pre strihanie za studena, rezné , ručné, na drtenie a mletie, upínacie nástroje a formy, výborná húževnatosť, tváriteľnosť za tepla i obrobiteľnosť dobrá, rovnako i odolnosť proti úderom, opotrebeniu, veľmi dobrá pružnosť, na nožnice, rezné nástroje šroubováky, kľúče, kliešte, formy, kolíky pre tvarovanie plastov

19 573 / 19 573/1.2379/X155CrVMo12.1

na rezné nástroje, strihanie za studena, na nástroje pre tvarovanie, na formy, drtenie a mletie, s dobrou stálosťou rozmerov pri tepelnom spracovaní s nižšou húževnatosťou a vyššou odolnosťou proti opotrebeniu, na lisovanie kovových i nekovových práškou, skla, keramických materiálov, na preťahovacie a pretláčacie tŕne, drtenie a mletie

19 663 / 19 663/1.2714/56NiCrMoV7

na nástroje pre tvárnenie a strihanie za tepla na formy, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť dobrá, na malé, stredné i veľké zápustky s vysokou trvalivosťou, pre kovanie a lisovanie ocelí i neželezných kovov razníky, vložky do kovacích strojov lisovacie priesty

19520/ 1.2312 / 40CrMnMoS8.6

19 733 / 19 733/1.2550/60WCrV7

na rezné nástroje, strihanie a tvarovanie za studena, tvariteľnosť za tepla i obrobiteľnosť dobrá, nože na profily, prestrihovadlá nástroje na ostrihovanie, dierovanie materiálov s väčšou hrúbkou a pevnosťou, frézy, lúpacie a sekacie nože na drevo značkovacie razidlá, vtláčacie tŕne, sekáče atď.

19 830 / 19 830/1.3343/S6-5-2

na nástroje pre tvárnenie a strihanie za tepla na formy, tvariteľnosť za tepla , i obrobiteľnosť dobrá, na malé, stredné i veľké zápustky s vysokou trvalivosťou, pre kovanie a lisovanie ocelí i neželezných kovov, razníky, vložky do kovacích strojov, lisovacie priesty

19083/1.1730 / C45W